ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เขาชะงุ้ม

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
51 ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง Administrator 103
52 ประชาสัมพันธ์การมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ หมู่ที่ 9 Administrator 442
53 มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม Administrator 248
54 การจัดทำป้าย/แผ่นผับหรือรูปแบบการประชาสัมพันธ์การรักษาวินัย Administrator 5407
55 แผนผังแสดงขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ Administrator 90
56 ประชาสัมพันธ์เรื่อง ฝุ่น PM 2.5 Administrator 1795
57 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม Administrator 183
58 ข้อบัญญัติตำบลเรื่อง การจักการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย Administrator 136
59 ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลเขาชะงุ้ม Administrator 589
60 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ Administrator 11752
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
อบต.เขาชะงุ้ม

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3220-6711