ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2506 ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขอให้มาขึ้นทะเบียนได้ที่กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 มิเช่นนั้นท่านอาจเสียสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566
หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อได้ที่กองสวัสดิการสังคม โทร.032-240986 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี(ผู้ค้างชำระภาษี 2561-2562) ประจำปีงบประมาณ2563

โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี(ผู้ค้างชำระภาษี 2561-2562) ประจำปีงบประมาณ 2563

ข่าวประชาสัมพันธืการเลื่อนจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการในเดือนกันยายน2563

alt

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดของตำบลเขาชะงุ้ม ประจำปี 2563

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดของตำบลเขาชะงุ้ม ประจำปี 2563 ในวันพุธที่่ 9 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้มalt

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
คุณพึงพอใจอบต.เขาชะงุ้ม ด้านใด


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
อบต.เขาชะงุ้ม

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3220-6711