TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เขาชะงุ้ม

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานรับโอนย้ายตำแหน่งว่างบริหารปฏิบัติ Administrator 343
2 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ดูแลเว็บไซต์ 42
3 ยินดีต้อนรับ นางสาวรัมณียา จันทร์สว่าง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน Administrator 44
4 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 Administrator 22
5 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลื่อกสรรเป็นพนักงานจ้าง Administrator 35
6 วันที่ 16 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม ได้จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเพลกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ Administrator 34
7 ยินดีต้อนรับ นายธีรากร หอมแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ Administrator 44
8 โครงการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ในชุมชนตำบลเขาชะงุ้ม Administrator 34
9 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามรอยเท้าพ่อ@โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม Administrator 28
10 ประกาศรับโอนย้าย Administrator 68

หน้า 1 จาก 9

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม
หมู่ที่ 6 ถ.เขาขวาง-หนองตากยา ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
โทรศัพท์ : 0-3220-6711 โทรสาร : 0-3220-6134
E-mail : saraban@khaochangum.go.th

สำนักปลัด : 0-3220-6711 ต่อ 
กองคลัง : 0-3220-6711 ต่อ 

กองช่าง : 0-3220-6711 ต่อ 
 
กองการศึกษาฯ : 0-3220-6711 ต่อ 
กองสวัสดิการสังคม : 0-3220-6711 ต่อ 
งานป้องกันฯ : 0-3220-6711 ต่อ 

  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.