ประกาศราคากลาง อบต.เขาชะงุ้ม

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
91 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง "โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอัคคี แผลงเดชา เชื่อมต่อตำบลเตาปูน หมู่ 11 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี" งานพัสดุ 157
92 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง "โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก ม.1-ม.12 ตำบลเขาชะงุ้ม" งานพัสดุ 158
93 ประฃาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง "โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนรีต สายบ้านนายเปรม หมู่ที่ 4 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี" งานพัสดุ 136
94 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง "โครงการขุดลอกคลองยืมน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี" งานพัสดุ 148
95 ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง "โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโป่งแค หมู่ 9 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี" งานพัสดุ 435
96 ประชาสัมพันธเปิดเผยราคากลาง "โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนรีต สายโป่งแค หมู่ 9 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี งานพัสดุ 138
97 ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง "โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนเขาส้ม หมู่ที่ 7 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี" งานพัสดุ 159
98 ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง "โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรพาราแคปซีล สายทุ่งมะสังข์ ห้วยสะพาน หมู่ 4 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี" งานพัสดุ 142
99 ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง "โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้าน สายเขาเสด็จ หมู่ 2 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี" งานพัสดุ 849
100 ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง "โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้าน สายหมู่ที่ 4 เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี" งานพัสดุ 146
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
อบต.เขาชะงุ้ม

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3220-6711