ประกาศราคากลาง อบต.เขาชะงุ้ม

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 โครงการก่อสร้างทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) ถนนสายบ้านนางพลอย หมู่ 12 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี งานพัสดุ 25
22 โครงการก่อสร้างทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) ถนนสายคลอง 11 หมู่ 3 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี งานพัสดุ 32
23 ประกาศราคากลาง - จัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชน (COVID-19) งานพัสดุ 2881
24 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นายจอมพจน์ ถึงบ้านนางบุญสม ทับเนียม หมู่ 7 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี งานพัสดุ 85
25 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) ถนนสายบ้านหมู่มอญ – รางจิก หมู่ 8 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี งานพัสดุ 128
26 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านปาริชาติ ผู้ช่วยเนียม ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี” งานพัสดุ 51
27 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานพัสดุ 101
28 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) ถนนสายบ้านนายกลม ภูเปี่ยม ถึงตำบลธรรมเสน หมู่ที่ 2 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี งานพัสดุ 151
29 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางกิมลุ้ย ถึงเขตเทศบาล หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี งานพัสดุ 63
30 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) ถนนสายเขาหยอง หมู่ที่ 12 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี งานพัสดุ 87
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
อบต.เขาชะงุ้ม

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3220-6711