ประกาศราคากลาง อบต.เขาชะงุ้ม

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
11 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 12 บ้านนายสมชาย สวนพานิช ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี งานพัสดุ 28
12 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 12 บ้านนายสมชาย สวนพานิช ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี งานพัสดุ 13
13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเฮียง โพธิ ถึงบ้านนายสุรินทร์ พวงมาลา หมู่ที่ 5 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี งานพัสดุ 28
14 โครงการก่อสร้างทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) ถนนสายคลองชลประทาน ถึงบ้านนางปิ่น นุตะโร หมู่ที่ 4 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี งานพัสดุ 33
15 โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) ถนนสายหนองโบสถ์ หมู่ที่ 6 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี งานพัสดุ 23
16 โครงการก่อสร้างทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) ถนนสายบ้านนายวินัย จีนตุ้ม ถึง ถนนลาดยางเขาปากกว้าง หมู่ที่ 10 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี งานพัสดุ 24
17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นายประชุม ทรงเขียวชุมพล ถึงบ้านนางสานพิณ วันชะเอม หมู่ที่ 11 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี งานพัสดุ 24
18 โครงการก่อสร้างทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) ถนนสายเขาเสด็จ – หนองขโมย หมู่ 2 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี งานพัสดุ 35
19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่สานนท์ สังข์บุตร ถึงบ้านนายปอย หมู่ 9 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี งานพัสดุ 34
20 โครงการก่อสร้างทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) สายบ่อน้ำออก ถึงคลองชลประทาน หมู่ 1 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี งานพัสดุ 28
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
อบต.เขาชะงุ้ม

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3220-6711