บุคลากรกองการศึกษาฯ อบต.เขาชะงุ้ม


	

 นายภิญโญ พงษธา ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางสาวช่อทิพย์ธัญญา กลิ่นเกษร

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
 

alt
น.ส.ณวิญาพรเลิศ  ลิ้มพิรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
น.ส.ยูภฑา ลิ้มพิรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
alt
นางวิลาวัลย์ ฉินส่งธีระพานิชย์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
 
alt
นางพรเจิม เกิดทอง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
alt
น.ส.รัชชาดา  เชี่ยวชาญ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
 
alt
นางกาญจนา แสงอรุณ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
alt
น.ส.ทิพวรรณ พวงนวม
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
 
alt
น.ส.จินตหรา ศรธนู
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
alt
น.ส.รชุดา พันอินทร์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
  
alt
น.ส.สุณิศา  อยู่คุ้ม
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
     

  

alt


Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
อบต.เขาชะงุ้ม

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3220-6711