บุคลากรกองช่าง อบต.เขาชะงุ้ม 


นายเทิดศักดิ์  เกิดสมจิตร
ผู้อำนวยการกองช่าง


จ.ส.ต.สมหวัง  ชินเวช
นายช่างโยธา

 

นางกัญญาภรณ์  สุธาพจน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 
 

นายขุนทอง  สินสวาท
คนงานทั่วไป
นายวิโรจน์  กลกิจ
จ้างเหมาบริการ
 
 

น.ส.ธิพาพรรณ  จะดอม
พนักงานจ้างทั่วไป
นายไวพจน์  คล้ายอยู่
พนักงานจ้างทั่วไป

 
 
- ว่าง -
พนักงานจ้างเหมา
 

- ว่าง -
พนักงานจ้างเหมา
 
 
 
 

 
 

 

alt


Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
อบต.เขาชะงุ้ม

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3220-6711