บุคลากรกองคลัง อบต.เขาชะงุ้ม
นางอำพันธุ์  จวงเจิม
ผู้อำนวยการกองคลัง


 

alt
นางสาวกชพรรณ พุ่มแหยม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 

- นางสาว จุฑารัตน์  พลเสน -
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ

นางสาวรณัชย์ธิดา รุจิรัตน์ธนาโชติ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 

น.ส.นิภาวรรณ ลัดดาทอง
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
น.ส.วารินทร์ ฟักประไพ
ลูกจ้างประจำ

 


นายณัฐรัชต์ ร่มโพรีย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

น.ส.กิตติมา อินทร์คง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.สุนารี  กองอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

น.ส.นัตตา สำเภา
พนักงานจ้างทั่วไป(การเงิน)

น.ส.วัชราภรณ์ ชินเวช
พนกงานจ้างทั่วไป(งานแผนที่ภาษี)
 

น.ส.วนิดา วงศ์สอน
พนักงานจ้างทั่วไป(ประปา)

น.ส.ปราณี สินสวาท
พนักงานจ้างทั่วไป(ประปา)
 

น.ส.ธนภรณ์ ปานน้อย
พนักงานจ้างทั่วไป(ประปา)alt

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
อบต.เขาชะงุ้ม

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3220-6711