บุคลากรกองคลัง อบต.เขาชะงุ้มนางอำพันธุ์ จวงเจิม
ผู้อำนวยการกองคลังงานการเงินและบัญชี

alt
นางสาวกชพรรณ พุ่มแหยม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 
alt
- ว่าง -
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
alt
น.ส.นัตตา สำเภา
พนักงานจ้างทั่วไป
 

นายณัฐรัชต์ ร่มโพรีย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

alt


งานพัสดุและทรัพย์สิน


น.ส.นิภาวรรณ ลัดดาทอง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงานน.ส.กิตติมา อินทร์คง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


alt


งานพัฒนารายได้

alt
- ว่าง -
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 
alt
- ว่าง -
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 

นางวารินทร์ ฟักประไพ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(ลูกจ้างประจำ)

น.ส.วนิดา วงศ์สอน
พนักงานจ้างทั่วไป

น.ส.ศิริญญ์รดา ลี้เลอเกียรติ
พนักงานจ้างทั่วไป

น.ส.สุนารี กองอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.วัชราภรณ์ ชินเวช
พนักงานจ้างทั่วไป

น.ส.ธนภรณ์ ปานน้อย
พนักงานจ้างทั่วไป

น.ส.ปราณี สินสวาท
พนักงานจ้างทั่วไป

น.ส.รัตติกร พูลเกษม
พนักงานจ้างเหมา 

alt

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
อบต.เขาชะงุ้ม

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3220-6711