บุคลากรสำนักปลัด อบต.เขาชะงุ้ม


น.ส.กอบกุล ศุภมงคลชัย
หัวหน้าสำนักปลัด 


น.ส.เสาวลักษณ์  ศุภมงคลชัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 

น.ส. อารดานี  สำโรงเย็น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายอัศวิน พิทักษ์สงคราม
จ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 

-
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายสัมพันธ์  พารา
พนักงานขับรถดับเพลิง
 
น.ส.วาณี เรืองเพ็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
น.ส.กิ่งกาญจน์ ชมญาติ
พนักงานจ้างทั่วไป
 

นายสังวาลย์ ฉายแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
 

น.ส.กรรณิกา  ศรธนู
พนักงานจ้างทั่วไป 
 
-
พนักงานจ้างทั่วไป
 

นางสาวนันทกานต์ สุธาพจน์
พนักงานจ้างเหมา

 

นายยิ่งยศ จีระ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นางทองพิณ ดวงจันทร์
พนักงานจ้างเหมา
 

นายสุชาติ   โพธิ
ยาม

นายณรงค์  สุขช่วง
พนักงานจ้างเหมา
 

 


 

alt


Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
อบต.เขาชะงุ้ม

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3220-6711