สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

 

 

 

นายสมจิตต์  เปียชาติ

ประธานสภาอบต.เขาชะงุ้ม

 


นายสง่า  คล้ายอยู่
รองประธานสภาอบต.เขาชะงุ้ม.
 
นายเดชาธร   จังพานิช
เลขานุการสภาอบต.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม
 


นายสมบูรณ์  ทองสิทธิ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 1
 
 
 
นายธเนศ  รามัญ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 2

นายสง่า  คล้ายอยู่
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 3 
 
 
-นายสุภาพ  สินพิทักษ์-
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 4
นายอำนาจ  รับสมบัติ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 5
 

นายประชุม  เนียมราช
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 6
นางสาวสายพิน  ไพรคำสมบูรณ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 7
 

นายเดชาธร   จังพานิช
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 8
นายประเสริฐศักดิ์  ร่มโพรีย์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 9
 

นายสมจิตต์  เปียชาติ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 10
นางจำเรียง  พาลา
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 11
 
 
นายสมชาย  สวนพานิช
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 12

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

   
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
alt


Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
อบต.เขาชะงุ้ม

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3220-6711