ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัมนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2564

พิมพ์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัมนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2564